Μη Προγραμματισμένη Συντήρηση - Κάλυψη υπαρκτής ανάγκης

Η μη προγραμματισμένη συντήρηση έχει ως στόχο την αντιμετώπιση, στο συντομότερο εφικτό χρονικό διάστημα, έκτακτων αναγκών αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (βιομηχανικών, κτιριακών, έργων υποδομών, ενεργειακών κλπ), που για διάφορες μη προβλέψιμες / αναμενόμενες αιτίες (βλάβες, αστοχίες υλικού / κατασκευής) τίθενται αιφνιδιαστικά εκτός λειτουργίας. 

Το αντικείμενο της συστηματικής ανάλυσης και τεχνικοοικονομικής διαχείρισης των υλικών και ανταλλακτικών της μη προγραμματισμένης συντήρησης συνιστά, σε αντιπαραβολή με τα συνήθη συστήματα της προγραμματισμένης συντήρησης, την τελευταία τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της εξασφάλισης της συνεχούς και με το ελάχιστο δυνατό κόστος διαθεσιμότητας των σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Μη Προγραμματισμένη Συντήρηση - Κάλυψη υπαρκτής ανάγκης

Η NeoMech, καλύπτοντας το διαπιστωμένο κενό της αγοράς, είναι η πρώτη που προβάλλει, προωθεί και εφαρμόζει το μεγάλης πρακτικής σημασίας αντικείμενο αυτό στη χώρα μας.