Που απευθυνόμαστε – η αγορά

Πελάτες των ολοκληρωμένων λύσεων της NeoMech είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί που διαθέτουν παραγωγικές, μεταποιητικές ή και πάσης φύσεως λειτουργικές εγκαταστάσεις με συναφή μηχανολογικό, υδραυλικό, πνευματικό, ηλεκτρολογικό - ηλεκτρονικό εξοπλισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Read more: Που απευθυνόμαστε – η αγορά