Ολοκληρωμένη Εφαρμογή

Ολοκληρωμένη Εφαρμογή 

Ανάλυση λειτουργικής κρισιμότητας παραγωγικών συστημάτων και των συνιστωσών τους.

 

 arrow

 

 Ολοκληρωμένη Εφαρμογή

Συστηματικός εντοπισμός των απαιτούμενων υλικών και ανταλλακτικών Συντήρησης, Επισκευής και Λειτουργίας (ΣΕΛ) που τεκμηριωμένα λόγω θέσεως, ρόλου, συνθηκών κλπ. είναι κρίσιμα για την απρόσκοπτη λειτουργία ενός ηλεκτρομηχανολογικού συστήματος.

 

 

arrow

 

 

 Ολοκληρωμένη Εφαρμογή

Ψηφιακή αποτύπωση γεωμετρίας και διαστάσεων με χρήση τεχνολογικά προηγμένων μέσων υψηλής πιστότητας και ακριβείας.

 

 

arrow

 

 

 Ολοκληρωμένη Εφαρμογή

Τρισδιάστατη μοντελοποίηση και ανάλυση μηχανικής συμπεριφοράς με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών CAD/CAE.

 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των καινοτόμων υπηρεσιών της NeoMech

Η επιτυχής υλοποίηση των καινοτόμων υπηρεσιών της NeoMech οδηγεί σε ουσιαστικά και σημαντικά οικονομικά οφέλη που δεν εξασφαλίζονται από τα ήδη υπάρχοντα συστήματα και φορείς παροχής υπηρεσιών. 

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η αναγκαιότητα υιοθέτησης και εφαρμογής υπηρεσιών όπως αυτές που παρέχονται από την NeoMech είναι επιβεβλημένη στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης των αγορών και της ανάγκης υψηλής ποιότητας προϊόντων με συμπιεσμένο κόστος.

Μέσω της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της Μη Προγραμματισμένης Συντήρησης και της χρήσης καινοτόμων μεθόδων Αντίστροφου Μηχανολογικού Σχεδιασμού, τόσο 

(α) η άμεση αντικατάσταση εξαρτημάτων και υλικών που έχουν αστοχήσει, όσο και 

(β) ο εκσυγχρονισμός, μέσω επανασχεδιασμού των συνιστωσών και η κατασκευή ανταλλακτικών και συστημάτων, που δεν διατίθενται πλέον από τον αρχικό κατασκευαστή τους,

οδηγούν στην αυξημένη λειτουργική διαθεσιμότητα ή/και στην παράταση του ωφέλιμου βίου και στην τεχνολογική αναβάθμιση βιομηχανικών παραγωγικών / ενεργειακών εγκαταστάσεων, που κατέστησαν παρωχημένες, αλλά παραμένουν σε χρήση πέραν του προβλεπόμενου ορίου διάρκειας ζωής τους.