Εταιρικό προφίλ

Η NeoMech αποτελεί καρπό της συνεργασίας τριών Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος από το Ε.Μ.Π. με σκοπό την αξιοποίηση πρωτοποριακών μεθόδων που αναπτύχθηκαν κατά την πραγματοποίηση εφαρμοσμένης έρευνας σε προβλήματα της σύγχρονης βιομηχανίας. 

Στόχος της NeoMech είναι η υποστήριξη της συνεχούς λειτουργίας όλου του φάσματος των βιομηχανικών και συναφών εγκαταστάσεων μέσω της προβολής, προώθησης και εφαρμογής επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογίας και σύγχρονων πρακτικών.