Αντίστροφος Μηχανολογικός Σχεδιασμός (ΑΜΣ)

Ο ορθός δρόμος για τον Αντίστροφο Μηχανολογικό Σχεδιασμό (Reverse Engineering)

Οι συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού που έχουν πλέον διαμορφωθεί σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας αγοράς δίνουν νέες διαστάσεις στις απαιτήσεις που αφορούν:

  • στους χρόνους παραγωγής, 
  • στο τελικό κόστος, αλλά και 
  • στην ποιότητα κατασκευής ενός προϊόντος
Read more: Αντίστροφος Μηχανολογικός Σχεδιασμός (ΑΜΣ)

3D-CAD Μοντελοποίηση

CAD (Computer Aided Design) είναι ο πλέον διαδεδομένος όρος στον χώρο της εφαρμοσμένης μηχανικής και αφορά στον σχεδιασμό κάθε είδους κατασκευής με την βοήθεια εξειδικευμένων λογισμικών. Ο σχεδιασμός δημιουργείται, τροποποιείται αναλύεται και βελτιστοποιείται στο εικονικό περιβάλλον του υπολογιστή με τελικό σκοπό την δημιουργία των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων.

Read more: 3D-CAD Μοντελοποίηση