Που απευθυνόμαστε – η αγορά

Πελάτες των ολοκληρωμένων λύσεων της NeoMech είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί που διαθέτουν παραγωγικές, μεταποιητικές ή και πάσης φύσεως λειτουργικές εγκαταστάσεις με συναφή μηχανολογικό, υδραυλικό, πνευματικό, ηλεκτρολογικό - ηλεκτρονικό εξοπλισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των δραστηριοτήτων - υπηρεσιών της επιχείρησης απευθύνονται και βρίσκουν ευρύτατη εφαρμογή σε ένα πλήθος φορέων όπως: 

  • Σε μικρομεσαίες και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες συνεχούς λειτουργίας που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μεταλλικών κατασκευών (ελασματουργεία, σωληνουργεία, κατασκευή μεταλλικών προφίλ), στην εξορυκτική βιομηχανία (ορυχεία, λατομεία), στην τσιμεντοβιομηχανία, μεταλλουργία, στην βιομηχανία τροφίμων -  ποτών - καπνού, στη βιομηχανία καταναλωτικών ειδών (λευκές συσκευές, έπιπλα γραφείου), στη χημική βιομηχανία (διυλιστήρια, χρώματα, πλαστικά, πετρελαιοειδή), στη φαρμακοβιομηχανία, στην παραγωγή και διάθεση ενέργειας, στους κλάδους της ξυλείας, των χαρτικών, της συσκευασίας, των μεταφορών και αποθηκεύσεων κ.α. 
  • Στην κάλυψη σχετικών αναγκών της εγχώριας και ποντοπόρου ναυτιλίας. 
  • Σε μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα με στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας κρίσιμων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων (κλιματισμού, αποθηκευτικών χώρων τροφίμων με ελεγχόμενες συνθήκες κ.α.) 
  • Σε επιχειρήσεις παροχής υγειονομικών υπηρεσιών (κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα, νοσηλευτήρια). 
  • Σε λοιπούς πελάτες που διαθέτουν πάγιες εγκαταστάσεις (πανεπιστήμια, σχολικά συγκροτήματα, μουσεία, κυβερνητικά κτίρια, κέντρα ψυχαγωγίας, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, κτίρια γραφείων κ.α.)
  • Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις, όπου η διαθεσιμότητα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα έργων, οχήματα βαρέως τύπου, εκσκαφείς, φορτωτές, γκρέιντερς, γερανοί κλπ) αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής έργων.
  • Σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας – ΔΕΚΟ, π.χ. ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ κ.α. 
  • Στην κάλυψη σχετικών αναγκών των ενόπλων δυνάμεων (Μη Προγραμματισμένη Συντήρηση αμυντικών συστημάτων, παραγωγικών εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Στρατού Ξηράς).